Ciuchcia PuchPuch     

Ratujemy - uczymy ratować

Nasi najmłodsi uczniowie wiedzą, że nie ma nic cenniejszego niż zdrowie i życie, dlatego co roku z dużym zaangażowaniem uczestniczą w szkolnej akcji "Ratujemy-uczymy ratować". Pierwszoklasiści będą uczyli się jak nieść pomoc poszkodowanym osobom, a uczniowie klas drugich i trzecich będą doskonalili swoje umiejętności w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia.