Ciuchcia PuchPuch     

English Week!

Coroczną tradycją szkoły jest tydzień języka angielskiego, w czasie którego uczniowie I i II etapu edukacyjnego poznają nie tylko język angielski, ale także kulturę krajów anglosaskich w formie projektów, gier, zabaw i konkursów. W czasie tygodnia języka angielskiego odbędzie się lubiany i wyczekiwany English Song Festival! Podczas festiwalu uczniowie zaprezentują wybrany przez siebie utwór muzyczny. Występy zostaną poddane ocenie, a jury wręczy nagrody najlepszym z najlepszych! :)