Ciuchcia PuchPuch     

Dzień otwarty

Nauczyciele z klas I-VIII spotkają się indywidualnie z rodzicami swoich uczniów, aby w połowie roku szkolnego podsumować ich postępy edukacyjne i wychowawcze. Koniec pierwszego semestru to nie tylko czas rady pedagogicznej i wystawiania ocen, ale przede wszystkim okazja do tego, aby zobaczyć, co udało nam się osiągnąć i czego nauczyć w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a także - żeby dobrze zaplanować następne pół roku.