Ciuchcia PuchPuch     

Rekrutacja do klasy I (2021/2022)

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 utworzone będą dwie klasy pierwsze.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022.

Informacje dotyczące procesu rekrutacji.