Ciuchcia PuchPuch     

Rekrutacja do klasy I (2023/2024)

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 utworzone będą trzy klasy pierwsze.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2024.

Informacje dotyczące procesu rekrutacji.