Ciuchcia PuchPuch     

 

Terminarz spotkań 

z Rodzicami w roku szkolnym

2022/2023

 

Spotkania organizacyjne z wychowawcami klas:

 

 

6-8 września

 

Zebrania z wychowawcami klas 1

 

 

7 września

 

Zebrania z wychowawcami klas 2-3

 

 

12-23 września

 

Zebrania z wychowawcami klas 4-8

 

 

 14 marca

 

 
Zebrania z wychowawcami klas 3
 
 

 

20-29 marca

 

 

Zebrania z wychowawcami klas 1-2
 
 

 

 

Spotkania w ramach dni otwartych, podczas których mogą Państwo porozmawiać z wybranymi nauczycielami:

 

17-20 października

 

Spotkania z wychowawcami klas 1-3

 

 

24-28 października

 

 

Spotkania z nauczycielami przedmiotowymi klas 1-3 oraz z wychowawcami i nauczycielami przedmiotowymi klas 1-8

 

 

9-13 stycznia

 

 

Spotkania z wychowawcami i nauczycielami przedmiotowymi klas 1-8

 

 

24-28 kwietnia

 

 

Spotkania z nauczycielami przedmiotowymi klas 1-8

 

 

29 maja - 2 czerwca

 

 

Spotkania z wychowawcami klas 1-8

 

 

 

Rada pedagogiczna

 

 

 

26 stycznia

 

Rada pedagogiczna

 

26 maja

 

Termin wystawienia przewidywanych ocen końcoworocznych

 

6 czerwca

 

 

Rada pedagogiczna

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna