Ciuchcia PuchPuch     

Program nauczania języka angielskiego

 

Program nauczania języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego realizowane są na podstawie autorskiego "Programu nauczania języka angielskiego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne'a ".  

Mając na celu przygotowanie naszych uczniów do dwujęzyczności:

  • już od I klasy wprowadzamy nauczanie przedmiotowe w języku angielskim. Korzystamy z materiałów do nauki przedmiotów ścisłych Cambridge Primary Science i Mathematics oraz Macmillan Science i Mathematics, które stanowią pomost pomiędzy standardowym nauczaniem przyrody i matematyki jako odrębnego przedmiotu a zintegrowanym nauczaniem językowo-przedmiotowym (CLIL). W zakresie kształcenia kulturowego i literackiego CLIL jest realizowany na podstawie materiałów przygotowanych przez naszych nauczycieli.
  • w klasach I-III wspieramy dzieci w nauce czytania i pisania metodą glottodydaktyczną (synthetic phonics). Korzystamy z materiałów wydawnictwa Usborne oraz Oxford Floppy's Phonics Sounds and Letters oraz z wielu materiałów własnych przygotowanych przez nauczycieli języka angielskiego.
  • w klasach I-VIII prowadzimy zajęcia  storytelling oparte o klasykę literatury dziecięcej. Młodsi uczniowie zapoznają się między innymi z Misiem Paddingtonem, niesforną Goldilocs, czarownicą Winnie the Witch czy wieloma bohaterami bestsellerowych pozycji Julii Donaldson. Starsi uczniowie na podstawie tekstów kultury tworzą własne wersje, korzystając z różnych środków przekazu, takich jak formy teatralne czy narzędzia multimedialne, oraz przetwarzają popularne teksty za pomocą parodii lub trawestacji.

Lektorzy pracują z uczniami metodą immersji językowej. Jej istotą jest "zanurzanie" dziecka w języku obcym, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, mówienia oraz wprowadzanie szerokiego zasobu słownictwa. W praktyce oznacza to, że zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych, jak i podczas przerw, zajęć dodatkowych i wycieczek nauczyciele komunikują się z uczniami wyłącznie w języku angielskim.

Dodatkowe zajęcia w języku angielskim dostępne są dla zainteresowanych uczniów również w czasie pozalekcyjnymZapraszamy na popołudniowe spotkania z książką czy warsztaty rękodzieła artystycznego prowadzone po angielsku.

Umożliwiamy naszym uczniom udział w egzaminach Cambridge YLE - Young Learner Exams (w klasach I - III są to YLE Starters i Movers, a w klasach IV - VIII YLE Flyers oraz KET, PET i FCE). Przygotowanie do egzaminów jest integralną częścią programu nauczania.

W związku z włączeniem zintegrowanego nauczania językowo - przedmiotowego (CLIL), glottodydaktyki języka angielskiego oraz przygotowania do egzaminów Cambridge YLE naukę języka angielskiego rozszerzyliśmy:

  • w klasach I - III z 2 wymaganych przez ramowy plan nauczania MEN do 8 jednostek lekcyjnych tygodniowo; w tym 2 jednostki prowadzone są z podziałem na grupy (liczące od 7 do 12 osób);
  • w klasach IV - VIII do 6 jednostek lekcyjnych tygodniowo, w tym 3 (jednostki prowadzone są) z podziałem na grupy.