Ciuchcia PuchPuch     

Odrabianie prac domowych

 

Odrabianie prac domowych

W naszej szkole podczas opieki popołudniowej uczniowie mają możliwość odrabiania zadań domowych:

  •  uczniowie klas I-III podczas „odrabianek” pod opieką wychowawcy lub nauczyciela świetlicy;
  • uczniowie klas IV-VIII w czasie zajęć świetlicowych bądź w czasie konsultacji przedmiotowych z nauczycielami.

W zadawaniu prac domowych kierujemy się przekonaniem, że czas po zakończeniu zajęć szkolnych uczeń powinien przeznaczyć przede wszystkim na odpoczynek i rozwijanie własnych pasji, dlatego zadania domowe, które wykonują nasi uczniowie to wyłącznie:

  •  twórcze, kreatywne zadania, które pomagają w utrwaleniu materiału oraz służą doskonaleniu praktycznych umiejętności;
  • zadania, które uczą planowania oraz organizacji czasu i własnej pracy;
  • działania, które uczą odpowiedzialności za swój proces uczenia się.