Ciuchcia PuchPuch     

Zabawy swobodne i pobyt na świeżym powietrzu

Poza zajęciami lekcyjnymi, stwarzamy dzieciom możliwość twórczej, nieskrępowanej zabawy, gdyż – obok nauki – jest ona podstawową formą aktywności dziecka. Jednocześnie staramy się tak ukierunkować aktywność naszych wychowanków, by samodzielnie wybierali gry i zabawy wzbogacające ich wiadomości i umiejętności.

W planie zajęć wychowawczo-opiekuńczych uwzględniony jest również pobyt na dworze – spacery i zabawy na placu zabaw. W miarę sprzyjających warunków atmosferycznych organizujemy uczniom racjonalny wypoczynek i ruch na świeżym powietrzu.