Ciuchcia PuchPuch     

Zajęcia dodatkowe

W ramach opieki świetlicowej odbywają się następujące zajęcia:

  • zajęcia dodatkowe otwarte (bezpłatne w ramach opłaty za opiekę popołudniową) - organizowane przez nauczycieli, dostępne dla wszystkich uczniów przebywających danego dnia w świetlicy. Zajęcia odbywają się w ramach opieki świetlicowej, nie obowiązują na nie dodatkowe zapisy. Tematyka zajęć zmienia się co tydzień, uczeń sam decyduje, czy danego dnia bierze udział w zajęciach.  
  • zajęcia dodatkowe zamknięte (bezpłatne w ramach opłaty za opiekę popołudniową) - zajęcia prowadzone przez nauczycieli klas I-III, nauczycieli przedmiotowych i lektorów, dostępne dla uczniów zgłoszonych na początku danego semestru. Zapisy na zajęcia odbywają się na początku każdego semestru. Podczas zajęć realizowane są dłuższe projekty i zadania.
  • zajęcia dodatkowe zamknięte (dodatkowo płatne)- zajęcia prowadzone przez instruktorów firm zewnętrznych współpracujących ze szkołą, dostępne dla uczniów zgłoszonych na początku danego semestru*
  • koła przedmiotowe SOS - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII, którzy ze względu na czasowe nieobecności lub z innych powodów potrzebują wsparcia w przyswojeniu materiału z zakresu poszczególnych przedmiotów, chcą uzupełnić opuszczoną pracę klasową, zaliczyć materiał wymagany przez nauczyciela lub poprawić ocenę.
  • koła olimpijskie - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII. Wiedza z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, biologii, języka hiszpańskiego jest niezwykle obszerna. Poprzez koła olimpijskie rozwijamy zainteresowanie poszczególnymi przedmiotami oraz poszerzamy wiedzę i umiejętności poza programami realizowanymi na lekcjach. Zajęcia te pomagają też uczniom w przygotowaniu do konkursów i olimpiad.

 *Zajęcia odwołane w roku szkolnym 2020/2021. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, zminimalizowaliśmy liczbę osób trzecich kontaktujących się z dziećmi.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021

Sprytne ręce

Zajęcia przeznaczone zarówno dziewczynek, jak i chłopców, miłośników prac artystyczno-manualnych. W czasie wspólnych zajęć będziemy tworzyć projekty, wykorzystując różnorodne techniki plastyczne i techniczne, ćwiczyć kaligrafię, projektować i wykonywać biżuterię oraz własne gry i zabawki. Będziemy także rozwijać twórcze myślenie.

Logiczne obmyślanki

Zajęcia kierowane są do uczniów, którzy lubią matematyczne zabawy oraz rozwiązywanie zadań wymagających logicznego myślenia. Tu nie ma złych rozwiązań, bo każdy pomysł zbliża do prawidłowego wyniku. Podstawowym założeniem zajęć jest rozwijanie logicznego myślenia przy okazji dobrej zabawy.

Dramglish

Zajęcia przeznaczone dla uczniów lubiących ruch i dobrą zabawę. Podczas zajęć będziemy tworzyć przestrzeń do rozwoju umiejętności społecznych: komunikacji, współpracy, autoprezentacji. Poprzez dramę, elementy mindfulness oraz jogi będziemy budować bezpieczeństwo w grupie, doskonalić umiejętności koncentracji, wyrażania siebie, spontaniczności i improwizacji.

Sztuka recyklingu

Zajęcia służą rozwijaniu kreatywności poprzez twórcze przetwarzanie niepotrzebnych rzeczy, którym wspólnie nadamy nowe życie. Przy okazji realizacji opracowanych podczas zajęć projektów będziemy rozwijać zdolności techniczno-plastyczne i ćwiczyć motorykę małą istotną w nabywaniu sprawności pisania. Dodatkowym celem warsztatów jest rozwijanie świadomości ekologicznej oraz idei „less waste”.

Kuchenne eksperymenty

Nasza kuchnia to wielkie laboratorium naukowe, w którym na co dzień zachodzą rozmaite zjawiska fizyczne i chemiczne. Przeprowadzając liczne doświadczenia i eksperymenty, uczniowie rozwiną ciekawość i aktywność poznawczą oraz zainteresowania naukowe. Zajęcia pozwolą również uczestnikom odkrywać i rozwijać talenty kulinarne, poznawać kuchnie z różnych stron świata i nabierać odwagi w próbowaniu nowych smaków.

Mały podróżnik

Podczas spotkań dzieci dowiedzą się między innymi, jak dobrze spakować plecak, wyznaczyć północ, rozpoznać tropy zwierząt, odnaleźć gwiazdę polarną, porozumieć się z Indianami mówiącymi w swoim rdzennym języku, zaszyfrować wiadomość lub nadać ją alfabetem Morse’a. Nie zabraknie także zdjęć i opowieści podróżników z całego świata, a w szczególności z Boliwii, w której pracował prowadzący zajęcia.

Zajęcia muzyczne

Jeśli uwielbiasz muzykę, śpiew, ruch i dobrą zabawę, przyłącz się do powstającego w naszej szkole zespołu. Potrzebne są „otwarte uszy”, trochę odwagi oraz dużo zapału i energii. W ramach zajęć nauczymy się czytać nuty, popracujemy nad emisją głosu, będziemy ćwiczyć dykcję oraz interpretację tekstu. Poznamy także różnorodny repertuar: muzykę klasyczną, rozrywkową, gospel, współczesną, a w tych nurtach ciekawe opracowania znanych piosenek, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Przede wszystkim jednak będziemy się świetnie bawić z muzyką!

Sportowe wygibasy

Celem zajęć jest poprawa sprawnośći fizycznej i koordynacji ruchowej, a także rozwijanie umiejętności społecznych, w tym zwłaszcza współpracy w zespole. Poprzez gry i zabawy dzieci poznają swoje możliwości, poprawią wydolność i wytrzymałość mięśniową. Zajęcia będą bazowały na grach zespołowych, zabawach z różnymi przedmiotami (np. woreczki, piłeczki, obręcze, szarfy) i ćwiczeniach indywidualnych. Dzięki temu uczniowie będą rozwijali się na wielu płaszczyznach, co pozwoli na lepsze funkcjonowanie w życiu pozaszkolnym.

Graj z nami!

Trudno wyliczyć wszystkie korzyści, jakie wiążą się z graniem w planszówki. Z pewnością sprzyjają one rozwijaniu koncentracji, służą doskonaleniu umiejętności obserwacji, tworzenia strategii, analizy i syntezy, usprawniają percepcję, ćwiczą logiczne myślenie, uczą radzenia sobie z niepowodzeniami, opanowania i cierpliwości, wyrabiają nawyki przestrzegania dyscypliny i reguł, uświadamiają graczom potrzebę współdziałania i potrzebę podporządkowywania się interesom grupy. Podczas podróży przez emocjonujący świat planszówek przeżyjemy wspólnie niezwykłe przygody, rozwijając się przy okazji w wielu obszarach. Zagraj z nami koniecznie!

Atelier Adrianny Sęk

Warsztaty plastyczne przeznaczone dla uczniów, których pasją jest rysunek i malarstwo i którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. Podczas spotkań będziemy poznawać i doskonalić różne techniki plastyczne oraz inspirować się dziełami znanych twórców.

Koła olimpijskie

Wiedza z języka polskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, chemii, fizyki czy języków obcych jest niezwykle obszerna. Poprzez koła olimpijskie będziemy rozwijać zainteresowanie poszczególnymi przedmiotami oraz poszerzać wiedzę i umiejętności poza programami realizowanymi podczas lekcji. Zajęcia stanowić będą również wsparcie w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych.

Koła przedmiotowe SOS

Zajęcia przeznaczone dla uczniów, którzy ze względu na nieobecności lub z innych powodów potrzebują wsparcia w przyswojeniu materiału z zakresu poszczególnych przedmiotów, chcą napisać opuszczoną pracę klasową, sprawdzić wiedzę i umiejętności z materiału wymaganego przez nauczyciela lub poprawić ocenę.

Zlot SMOK-ów, czyli Szkolnych Miłośników Odważnych Książek

Zloty dla zaczytanych SMOK-ów, które nie boją się żadnych wyzwań czytelniczych - czasem ronią smocze łzy wzruszenia, a kiedy trzeba, zioną prawdziwym ogniem Smoków, które latają do krainy fantazji, a swoją czytelniczą odwagą zarażają wszystkich wokoło. Podczas zajęć kontynuowany będzie program „PoczytajMY” realizowany we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Koło języka hiszpańskiego – La oca loca

Zajęcia przeznaczone dla uczniów, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę zdobytą podczas obowiązkowych lekcji języka hiszpańskiego. Podczas gier i zabaw będziemy zdobywać umiejętności językowe praz poznawać kraje hiszpańskojęzyczne i ich kulturę.

Koło języka niemieckiego Deutschfreunde

Zajęcia służące zdobywaniu dodatkowych umiejętności językowych w zakresie języka niemieckiego poprzez udział w grach i zabawach. Ważnym celem zajęć jest również poznawanie krajów niemieckojęzycznych i ich kultury.

Kurier Verne’a

Zajęcia przeznaczone dla uczniów, którzy chcą uczestniczyć w procesie tworzenia szkolnej gazetki – kwartalnika „Kurier Verne’a”.

Koło informatyczne

Zajęcia rozwijające umiejętności tworzenia grafiki komputerowej i multimediów. Podczas zajęć będą realizowane projekty informatyczne.

Zajęcia techniczno-plastyczne

Podczas zajęć uczniowie wykonywać będą makiety, projektować elementy miasta, budowli oraz wystroju wnętrz, przygotowywać scenografie oraz kostiumy, przerabiając stare ubrania, malując, farbując.

Warsztaty kreatywności

Godzina na realizację pomysłów uczniów. Zajęcia z fotografii i kompozycji z wychodzeniem w plener, praca w programach graficznych.

Koło debatanckie

Przez rozmowę wiedzie droga do prawdy, a dyskutowanie może być formą współzawodnictwa, o czym wiedzieli już starożytni Grecy – piszą twórcy Warszawskiej Ligi Debatanckiej. Koło debatanckie skierowane jest do uczniów zainteresowanych rozwojem umiejętności debatowania, czyli wzajemnego przekonywania się z zachowaniem zasad logiki i retoryki. Budowanie trafnej argumentacji, a następnie prezentowanie swoich wypowiedzi przed publicznością to kompetencje, które będziemy doskonalić podczas zajęć i sprawdzać w rozgrywkach Ligi, w jakich nasza szkoła bierze udział już od kilku lat.

Koło językowe przygotowujące do egzaminów językowych

Zajęcia przeznaczone dla uczniów, którzy planują przystąpienie do testów Cambridge English Qualifications: PET oraz FCE. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się ze specyfiką zadań egzaminacyjnych na poszczególnych poziomach i będą doskonalić kompetencje niezbędne do osiągnięcia wysokich wyników w każdej z części testu. Elementem zajęć będzie przygotowanie chętnych uczniów do konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego.

RPG – gry wyobraźni

RPG (role-playing game) to gra towarzyska oparta na narracji, w której gracze wcielają się w fikcyjne postacie. Można ją porównać do teatru improwizacji, w którym osoba prowadząca, zwana Mistrzem Gry, odgrywa rolę autora scenariusza, reżysera, narratora i postaci drugoplanowych. Gracze są aktorami pierwszoplanowymi, nie znają jednak scenariusza, przez co muszą reagować na bieżące wydarzenia i improwizować. Rozgrywka jest niemal w całości oparta o słowne opisy, czasem wspomagane muzyką. Gracze nie rywalizują z sobą a tworzą zespół biorący udział w przygodzie i współpracujący na rzecz jej szczęśliwego zakończenia. Ta forma aktywności, poza możliwością świetnego spędzania czasu, służy rozwijaniu wyobraźni i logicznego myślenia, doskonaleniu umiejętności podejmowania decyzji oraz poszukiwania nieszablonowych rozwiązań, a także współpracy w grupie. Rozwija też umiejętności interpretacyjne i aktorskie, gdyż wymaga wcielania się w role i odtwarzania zachowania wybranej postaci.

Warsztaty pisarskie

Zajęcia służące rozwijaniu umiejętności kreatywnego pisania oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych w ograniczonym czasie. W trakcie zajęć uczniowie piszą własne prace, rozwijają kompetencje językowe i trenują pisanie na czas. Uczestnicy warsztatów będą także współpracowali z Kurierem Verne’a i będą mieli możliwość opublikowania swoich tekstów w szkolnym czasopiśmie.

Koło biblijne

Zajęcia przeznaczone dla uczniów pragnących poznać lepiej Ewangelie Synoptyczne (Mateusz, Marek i Łukasz) oraz Listy Janowe. Spotkania będą miały formułę pozwalającą przygotować się do wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS” 2021 współorganizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty.