Ciuchcia PuchPuch     

Godziny pracy

Godziny pracy

 

Nasza szkoła jest czynna od 7.30 do 18.00.

Lekcje odbywają się w godzinach 8.30 – 14.25/15.10. W tym czasie realizowanesą zajęcia obowiązkowe, wynikające z ramowego planu nauczania ustalonego przez MEN dla szkół publicznych, rozszerzone o naukę języka angielskiego.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w 45-minutowych jednostkach lekcyjnych, z przerwami 5- i 10-minutowymi, przerwą śniadaniową 10-minutową, podczas której uczniowie spożywają przyniesione z domu śniadanie, oraz 45-minutową przerwą obiadową.

W klasach I – III szczegółowy czas zajęć i przerw ustala nauczyciel prowadzący zajęcia, uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów. 

W klasach IV – VIII szczegółowy plan zajęć ustalany jest pod koniec sierpnia.

Opieka popołudniowa trwa w godzinach 14.25/15.10-18.00. Podczas opieki uczniowie biorą udział w odrabiankach dla klas I-III, konsultacjach, zajęciach świetlicowych w ramach opieki popołudniowej, zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz zajęciach swobodnych i rekreacyjnych.

Odpłatne zajęcia dodatkowe rozpoczynają się od godziny 15:30. Uczniowie w tym czasie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez instruktorów, sekcjach sportowych, a także zajęciach indywidualnych.

 

Dzwonki dla klas I-III

 

Lekcja 0.

07.30 – 08.20

 

Przerwa 10 min.

Lekcja 1.

08.30 – 09.15

 

Przerwa 5 min.

Lekcja 2.

09.20 - 10.05

 

Przerwa 10 min.

Lekcja 3.

10.15 - 11.00

 

Przerwa 10 min.

Lekcja 4.

11.10 - 11.55

 

Przerwa 10 min.

Lekcja 5.

12.05 - 12.50

Obiad

Przerwa 50 min.

Lekcja 6.

 13.40 - 14.25

 Odrabianki

14.25 - 15.10

 

Zajęcia dodatkowe

Opieka świetlicowa

 15.15 - 18.00

 

 

 Dzwonki dla klas IV-VIII

Lekcja 0.

07.30 – 08.20

 

Przerwa 10 min.

Lekcja 1.

08.30 – 09.15

 

Przerwa 5 min.

Lekcja 2.

09.20 - 10.05

 

Przerwa 10 min.

Lekcja 3.

10.15 - 11.00

 

Przerwa 10 min.

Lekcja 4.

11.10 - 11.55

 

Przerwa 10 min.

Lekcja 5.

12.05 - 12.50

 

Przerwa 5 min.

Lekcja 6.

 12.55 – 13.40

 Obiad

Przerwa 45 min. 

Lekcja 7.

14.25-15.10

 

Przerwa 5 min.

Lekcja 8.

15.15-16.00

Konsultacje przedmiotowe

Zajęcia dodatkowe

Opieka świetlicowa

15.15/16.00 - 18.00