Ciuchcia PuchPuch     

 

Terminarz spotkań 

z Rodzicami w roku szkolnym

2018/2019

 

Zebrania z wychowawcami klas oraz Dni Otwarte odbędą się w poniższych terminach.

Klasy I-III

26-27 marca, o godz. 17.00 -  Zebranie z wychowawcami i spotkania z nauczycielami klas I-III. 

Klasy IV-VIII

26-28 marca, o godz. 17.00 - Zebranie z wychowawcami i spotkania z nauczycielami klas IV-VIII.

7 czerwca - Rada klasyfikacyjna