Ciuchcia PuchPuch     

Program zajęć pozalekcyjnych

 

Projekty szkolne

 

Logo od grosika do złotówki 

Od grosika do złotówki

Udział w ogólnopolskim projekcie z zakresu edukacji finansowej , który jest realizowany wspólnie przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy.

Projekt edukacji finansowej skierowany do uczniów klas II i III. Obejmuje swym zasięgiem 18 województw. Realizowany będzie wśród uczniów od grudnia 2013 do grudnia 2014. Uwzględnia wymagania zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Projekt ma na celu m.in.: nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi w obszarach zarabiania i ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy oszczędzaniu, inspirowanie uczniów do realizowania  własnych pomysłów, rozbudzanie u dzieci ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji. 

Wf z Klasą

Udział w akcji "WF z Klasą" organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowanej przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl
Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program objęty jest honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. 

Zapraszamy do komentowania i odwiedzania naszego bloga

http://blogiceo.nq.pl/spverne/