Ciuchcia PuchPuch     

zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe czyli rozwijamy talenty

Planowa i zorganizowana opieka nad uczniem w godzinach pozalekcyjnych jest ważnym ogniwem pracy edukacyjno-wychowawczej w naszej placówce, dlatego między godz.14.25/14.45 a godz.18.00 szkoła oferuje swoim wychowankom bogaty pakiet zajęć dodatkowych. Podstawowym założeniem tych zajęć jest kształcenie i rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie chęci do działania w atmosferze swobody, gdzie nie ma systemu klasowo-lekcyjnego ani ocen, a uczniowie mają prawo wyboru zajęć, w których chcą uczestniczyć.

Różnorodność aktywności, jakie proponujemy dzieciom podczas zajęć pozalekcyjnych sprawia, że popołudniowy czas spędzony w szkole, staje się odpoczynkiem i wytchnieniem od codziennej wytężonej pracy ucznia. W tym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez instruktorów, jak również spędzają czas z rówieśnikami, podczas zabaw na powietrzu i zabaw w salach szkolnych.
Zapewniamy również czas i warunki do częściowego odrabiania zadań domowych oraz zajęć dydaktyczno – korekcyjnych. Czas „po lekcjach" jest czasem w pełni gospodarującym dziecięcą żywiołowość i pomysłowość.

 W ramach opieki popołudniowej szkoła proponuje następujące zajęcia:

 

ZAJĘCIA DODATKOWE - OTWARTE,  PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI  W KLASACH I – III

 • Gry i zabawy logiczne dla najmłodszych (klasy I)
 • Zajęcia muzyczne
 • Beginners (klasy II)
 • Książka i Ja
 • Board Games
 • Logiczne obmyślanki ( klasy II i III)
 • Papier i wyobraźnia ( klasy II i III)
 • Español, los primeros pasos Español ( klasy II i III)
 • Singing Club ( klasy II i III)
 • Play Time ( klasy II i III)
 • Neverending Story (klasy III)
 • Gry i zabawy matematyczne (klasy III)
 • Graj w zielone (klasy III)

ZAJĘCIA DODATKOWE - ZAMKNIĘTE, PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI W KLASACH I-III

 • Zajęcia architektoniczne
 • Zajęcia komputerowe
 • Koło teatralne
 • Kuchnia Escoffiera
 • Atelier Agaty Kotlarczuk
 • Igła z nitką

ZAJĘCIA DODATKOWE-OTWARTE PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI  W KLASACH IV – VII

 • Koło przyrodnicze
 • Zajęcia muzyczne
 • Koło języka hiszpańskiego
 • Koło języka niemieckiego
 • Neverending story
 • Koło historyczne
 • Gry i zabawy matematyczne
 • Koło gier strategicznych 
 • Konsultacje przedmiotowe

ZAJĘCIA DODATKOWE - ZAMKNIĘTE, PROWADZONE PRZEZ NAUCZYCIELI W KLASACH IV-VII

 • Wild thing
 • Filozoficzny Klub Filmowy
 • Ostre pióro
 • Lekkie pióro
 • Zajęcia architektoniczne
 • Zajęcia komputerowe
 • Koło teatralne 
 • Projekt filmowy

 

 ZAJĘCIA DODATKOWE PROWADZONE PRZEZ INSTRUKTORÓW

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez wysokiej klasy instruktorów, trenerów, lektorów. Współpracujemy z absolwentami między innymi Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Akademii Sztuk Pięknych,  Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Politechniki Warszawskiej, a także z mistrzami Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE, tancerzami najwyższej klasy tanecznej „S”, medalistami wielu turniejów i konkursów. Nasi instruktorzy to ludzie z pasją, entuzjaści i eksperci w swoich dziedzinach, z bogatym dorobkiem zawodowym i przygotowaniem do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

 • Zajęcia teatralne
 • Klub szachowy
 • Ceramika
 • Taniec sportowy
 • Zumba
 • Robotyka
 • Karate
 • Gimnastyka artystyczna
 • Piłka nożna
 • Judo
 • Koszykówka
 • Nauka i doskonalenie pływania 

 

 

 

 

 

 

,