Ciuchcia PuchPuch     

kalendarium

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

Data

 

4 września 

rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia

zimowa przerwa świąteczna 

 15-28 stycznia

ferie zimowe 

29 marca-3 kwietnia

wiosenna przerwa świąteczna 

22 czerwca

zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

23 czerwca-31 sierpnia

wakacje