Ciuchcia PuchPuch     

Plan dnia

Plan dnia

07.30 – 08.20 Zajęcia swobodne 
08.20 – 08.30 Przygotowanie do lekcji
08.30 – 14.25/15.10 Zajęcia obowiązkowe wynikające z ramowego planu nauczania - o rodzaju zajęć i czasie trwania decyduje nauczyciel

12.50 – 13.35

13.40 – 14.25

Obiad I etap edukacyjny

Obiad II etap edukacyjny

14.25/15.10 – 18.00

Opieka popołudniowa:
  • odrabianki dla klas I – III,
  • konsultacje przedmiotowe,
  • zajęcia świetlicowe w ramach opieki popołudniowej,
  • zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli,
  • zajęcia swobodne i rekreacja.
15.30 – 18.00 Odpłatne zajęcia dodatkowe:
  • zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez instruktorów,
  • sekcje sportowe,
  • zajęcia indywidulane.