Ciuchcia PuchPuch     

Odrabianie prac domowych

 

Odrabianki

Pod opieką wychowawcy oraz nauczycieli świetlicy dzieci mają możliwość odrabiania zadań domowych. Zajęcia te odbywają się o stałej porze dnia, z zapewnieniem dzieciom czasu na odprężenie i wypoczynek umysłowy.