Ciuchcia PuchPuch     

Zajęcia dodatkowe

 

W ramach opieki świetlicowej odbywają się następujące zajęcia:

  • zajęcia dodatkowe otwarte (bezpłatne w ramach opłaty za opiekę popołudniową) -  organizowane przez nauczycieli, dostępne dla wszystkich uczniów przebywających danego dnia w świetlicy. Zajęcia odbywają się w ramach opieki świetlicowej, nie obowiązują na nie dodatkowe zapisy. Tematyka zajęć zmienia się co tydzień, uczeń sam decyduje, czy danego dnia bierze udział w zajęciach.  
  • zajęcia dodatkowe zamknięte (bezpłatne w ramach opłaty za opiekę popołudniową) - zajęcia prowadzone przez nauczycieli klas I-III, nauczycieli przedmiotowych i lektorów, dostępne dla uczniów zgłoszonych na początku danego semestru. Zapisy na zajęcia odbywają się na początku każdego semestru. Podczas zajęć realizowane są dłuższe projekty i zadania.
  • zajęcia dodatkowe zamknięte (dodatkowo płatne)- zajęcia prowadzone przez instruktorów firm zewnętrznych współpracujących ze szkołą, dostępne dla uczniów zgłoszonych na początku danego semestru.
  • koła przedmiotowe SOS - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII, którzy ze względu na czasowe nieobecności lub z innych powodów potrzebują wsparcia w przyswojeniu materiału z zakresu poszczególnych przedmiotów, chcą uzupełnić opuszczoną pracę klasową, zaliczyć materiał wymagany przez nauczyciela lub poprawić ocenę.
  • koła olimpijskie - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII. Wiedza z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, biologii, języka hiszpańskiego jest niezwykle obszerna. Poprzez koła olimpijskie rozwijamy zainteresowanie poszczególnymi przedmiotami oraz poszerzamy wiedzę i umiejętności poza programami realizowanymi na lekcjach. Zajęcia te pomagają też uczniom w przygotowaniu do konkursów i olimpiad.

 

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019

Gry i zabawy logiczne dla najmłodszych - zajęcia kierowane do uczniów klasy I, którzy lubią główkować. Przez zabawę dzieci uczą się rozwiązywać różne zadania wymagające spostrzegawczości, myślenia przyczynowo-skutkowego oraz przestrzennego.

Sprytne ręce - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas II-III, szczególnie dla amatorów i miłośników prac artystyczno-manualnych. W czasie zajęć dzieci będą uczyć się m.in. ręcznego szycia, tworzenia kolorowych witraży oraz biżuterii według własnego pomysłu.

Atelier Agaty Kotlarczuk - warsztaty plastyczne przeznaczone dla uczniów klas I-III, których pasją jest rysunek i malarstwo. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty oraz umiejętności artystyczne. Podczas spotkań dzieci będą poznawać i doskonalić różne techniki plastyczne. Podczas tworzenia prac będziemy inspirować się dziełami znanych twórców.

Zabawy po angielsku DRAMGLISH - zajęcia w języku angielskim przeznaczone dla uczniów klas I-III, podczas których nauczymy się aktywnej twórczości oraz doskonalenia umiejętności interpersonalnych i społecznych. Poprzez zabawy ruchowo-integracyjne dzieci będą mogły rozwijać różne talenty.

Logiczne obmyślanki -zajęcia kierowane do uczniów klas II i III. Podczas zajęć uczniowie będą uczestniczyć w różnych matematycznych zabawach wymagających logicznego myślenia. Tu nie ma złych rozwiązań, bo każdy pomysł zbliża do prawidłowego wyniku. Podstawowym założeniem zajęć jest rozwijanie logicznego myślenia przy okazji dobrej zabawy.

Kuchnia Escoffiera -zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-IV. Zajęcia pozwolą dzieciom odkryć w sobie talent kulinarny, poznać kuchnie z różnych stron świata i nabrać odwagi do okrywania nowych smaków. Są również okazją do nauki zasad zdrowego odżywiania, samodzielności w kuchni, nauki zasad savoir-vivre przy stole, dbania o higienę podczas przygotowywania i spożywania posiłków.

Filozoficzny Klub Filmowy - zajęcia skierowane do uczniów klas IV-VIII. Filozofia to nie tylko trudne do strawienia traktaty poświęcone zagadnieniom, nad którymi na co dzień się nie zastanawiamy, ale to także przygoda, którą można przeżyć niemal wszędzie. Także w kinie! Oglądając z pozoru tylko proste historie, spróbujemy odkryć ile wspólnego ma Król Lew z Mikołajem Machiavellim, Frankenstein z Fryderykiem Nietzsche, a Robin Hood z Platonem. Będziemy również kontynuować projekt filmowy obejmujący przygotowanie pomysłu i scenariusza, opracowanie kostiumów, rekwizytów i dekoracji oraz samodzielne nagranie i montaż filmu.

Koła olimpijskie - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII. Wiedza z języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, biologii, języka hiszpańskiego jest niezwykle obszerna. Poprzez koła olimpijskie będziemy rozwijać zainteresowanie poszczególnymi przedmiotami oraz poszerzać wiedzę i umiejętności poza programami realizowanymi na lekcjach. Zajęcia te pomogą też uczniom w przygotowaniu do konkursów i olimpiad.

Koła przedmiotowe SOS - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII, którzy z różnych względów potrzebują wsparcia w przyswojeniu danego zakresu materiału z poszczególnych przedmiotów. Na zajęciach będzie również możliwość napisania zaległej pracy klasowej lub poprawienia oceny.

Klub czytelniczy - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII, które pozwolą rozbudzić i rozwinąć zainteresowania czytelnicze uczniów.  Będziemy rozwijać sprawności językowe umożliwiające pełne uczestnictwo w świecie kultury współczesnej. Uczniowie także przygotują i poprowadzą spotkania czytelnicze dla przedszkolaków, łącząc lekturę z zabawą, zajęciami plastycznymi, ruchowymi i teatralnymi. Część zajęć realizowana będzie w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „PoczytajMY”, w którym uczestniczy nasza szkoła.  

Koło historyczne - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII. Historia jako nauka o przeszłości człowieka jest niezwykle obszerna. Zajęcia będą miały za zadanie poszerzyć dotychczasową wiedzę uczniów i zainteresować „białymi plamami" w dziejach ludzkości. Podczas spotkań poznamy ciekawostkami z zakresu historii Polski, Europy i świata, czasów najdawniejszych, pierwszych cywilizacji, po XX wiek i tajniki II wojny światowej.

Koło języka hiszpańskiego - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII, którzy chcieliby poszerzyć wiedzę zdobytą podczas obowiązkowych lekcji. Poprzez udział w grach i zabawach będziemy zdobywać nowe umiejętności językowe. Zapoznamy się z kulturą i krajami hiszpańskojęzycznymi.

Koło języka niemieckiego - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII. Podczas zajęć uczniowie będą zdobywać nowe umiejętności językowe poprzez udział w grach i zabawach. Zapoznamy się z kulturą i krajami niemieckojęzycznymi.

Kurier Verne’a - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII, które dają możliwość poznania pracy dziennikarza oraz uczestniczenia w procesie tworzenia szkolnej gazetki – kwartalnika „Kurier Verne’a”. Podczas zajęć będziemy rozwijać umiejętności posługiwania się pisaną odmianą języka oraz doskonalić różne formy dziennikarskie.

Koło informatyczne - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III i IV-VIII, które mają na celu poszerzenie wiedzy informatycznej, poznawanie nowych narzędzi do programowania, nabywanie i rozwijanie umiejętności tworzenia grafiki i prezentacji multimedialnych. Podczas zajęć będą odbywać się przygotowania do konkursów.

Zajęcia architektoniczne - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III prowadzone w języku polskim z elementami języka angielskiego oraz dla klas IV-VIII prowadzone w większości w języku angielskim. Podczas zajęć uczniowie poznawać będą dzieła architektury światowej, wykonywać makiety budynków, projektować elementy miasta, budowli oraz wystroju wnętrz.

Zajęcia muzyczne - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III i IV-VIII, którzy uwielbiają muzykę, śpiew, ruch i dobrą zabawę. W ramach zajęć odbywać się będzie nauka czytania nut, emisja głosu, nauka dykcji oraz interpretacji tekstu. Poznamy różnorodny repertuar: muzykę klasyczną, rozrywkową, gospel, współczesną, ciekawe opracowania znanych piosenek zarówno polskich jak i zagranicznych.

 Zajęcia dodatkowe prowadzone przez instruktorów 2018/2019

Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez wysokiej klasy instruktorów, trenerów, lektorów. Współpracujemy z absolwentami między innymi Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Akademii Sztuk Pięknych,  Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Politechniki Warszawskiej, a także z mistrzami Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE, tancerzami najwyższej klasy tanecznej „S”, medalistami wielu turniejów i konkursów. Nasi instruktorzy to ludzie z pasją, entuzjaści i eksperci w swoich dziedzinach, z bogatym dorobkiem zawodowym i przygotowaniem do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Ceramika - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-II i III-IV, organizowane przez firmę Gliniane Klimaty. Podczas zajęć dzieci będą tworzyć własne dzieła z gliny z zastosowaniem tradycyjnych metod. Zajęcia rozwijające kreatywność i wyobraźnię dzieci.

Ceramika z elementami języka hiszpańskiego- zajęcia przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII, organizowane przez artystkę pochodzącą z Brazylii, absolwentkę Niepublicznej Artystycznej Szkoły Ceramiki Ceramiq -plastyka, w specjalnościach techniki rzeźbiarskie oraz formy użytkowe – specjalizacja ceramika .Każdy uczestnik zdobędzie wiedzę na temat różnych rodzajów gliny, metod pracy, wykorzystywanych narzędzi, technik zdobniczych.

Ciekawe szycie- zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III. Zajęcia krawieckie, podczas których każdy będzie miał możliwość zostać projektantem . Uczniowie rozpoczną swoją przygodę od szycia prostych rzeczy - torebek, etui na laptopa, by przejść do bardziej skomplikowanych realizacji własnych projektów, jak bluzki czy sukienki. Dzieci będą korzystać nie tylko z tradycyjnej igły i nitki, ale i z profesjonalnych maszyn. Warsztaty „Ciekawe szycie” uczą i bawią, pozwalają rozwijać swoją kreatywność i zdolności manualne.

Gimnastyka artystyczna- zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-VI, służące nie tylko rozwijaniu sprawności fizycznej, ale pomagające również odnaleźć własną osobowość i ukształtować wartości i postawy, jakie powinnycechować młodego człowieka. Gry i zabawy oraz ćwiczenia ze wstążkami, obręczami lub piłkami są częścią każdego spotkania.

Akrobatyka- zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-VI. Zajęcia ogólnorozwojowe, mające na celu poprawę koordynacji ruchowej oraz gibkości. Kształtują siłę, dynamikę i równowagę, ale przede wszystkim wspierają harmonijny rozwój cech charakteru, takich jak: wytrwałość w dążeniu do celu, odwaga, systematyczność czy konsekwencja. W programie między innymi nauka przewrotów, stania na głowie, stania na rękach, przerzutów bokiem.

Badminton - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III i IV-VIII, na których uczniowie będą mogli doskonalić technikę gry w badmintona. Podczas zajęć sprawdzimy, czy komuś uda się poprawić rekord szybkości lotu lotki, który wynosi obecnie 493 km/h !!!

Joga- zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III i IV-VIII. Zajęcia maja na celu kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem siły, równowagi oraz gibkości. Oprócz walorów czysto fizycznych ważnym efektem zajęć będzie rozwój koncentracji.Zajęcia będą bazować na jodze dynamicznej, ale również na elementachgimnastyki korekcyjnej, gimnastyki klasycznej i kalisteniki, technik relaksacyjnych dostosowanych do wieku dzieci.

Wygibasy (gimnastyka korekcyjna) - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-VI, podczas których będą pracować nad prawidłową postawą, a przy okazji świetnie się bawić. W trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci będą odkrywać różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, poznają również pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych. Poprzez te zajęcia będziemy starać się nie tylko oddziaływać na motorykę uczniów, ale także na zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości.

Judo - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III i IV-VIII. Zajęcia podczas, których będą prowadzone ćwiczeniach wszechstronnie rozwijające dostosowane do wieku dzieci. Dla grupy początkującej będzie to nauka padów, trzymań oraz podstawowych rzutów. W grupie zaawansowanej elementy walki i dalsze doskonalenie elementów judo.

Karate- zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III i IV-VIII. W programie zajęć m.in. etykieta karate, podstawy technik ataku i obrony, podstawowe kata i techniki stosowane w karate w walce sportowej, omówienie i zaznajomienie z przepisami sportowymi w karate kontaktowym i bezkontaktowym. Każde zajęcia będą zawierać program rozwoju i doskonalenia cech motorycznych: gibkości, wytrzymałości, zwinności, siły i szybkości. Ważnym elementem treningu jest współpraca w grupie i wzajemny rozwój.

Koszykówka - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III (gra mniejszymi piłkami na niższe kosze) oraz dla klas IV-VIII (gra na kosze o wysokości 3,05 cm i standardowymi piłkami). Głównym celem zajęć  jest rozbudzenie w uczestnikach zamiłowania i chęci do podejmowania aktywności fizycznej oraz wszechstronny rozwój fizyczny dziecka. Zajęcia  skonstruowane są̨ tak, aby stymulować́ i motywować́ dzieci do angażowania się̨ w aktywność́ fizyczną i zachęcić do współpracy w grupie. 

Piłka nożna- zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-III i IV-VIII. Zajęcia według programu szkolenia, który został dostosowany do stopnia trudności i poziomu uczestników. Ogólnym celem zajęć jest wszechstronny rozwój, poprawa sprawności ruchowej oraz nabycie podstawowych umiejętności piłkarskich. Poprzez zabawy, gry i ćwiczenia rozwijane są takie zdolności jak: podstawy koordynacji i równowagi, gibkość, usprawnianie manualne, umiejętność koncentracji oraz wytrwałość.

Pływanie - zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-VIII. Zajęcia nauki i doskonalenia umiejętności pływackich pod okiem znakomitych trenerów z AWF w Warszawie.

Robotyka- zajęcia przeznaczone dla klas I-VIII. Pod okiem instruktora uczestnicy w parach będą konstruować roboty, a następnie je programować. Zestawy dają szerokie pole do testowania własnych pomysłów i rozwiązań. To także świetny sposób na rozwijanie kreatywności i samodzielnego myślenia opartego na wiedzy oraz metodzie prób i błędów. Wiedza teoretyczna jest bardzo istotna, ale równie ważna jest praktyczna umiejętność wykorzystania zdobytych wiadomości.

Szachy- zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-VIII. Nauka i doskonalenie gry w szachy w trzech grupach zaawansowania pod okiem znakomitego instruktora ze szkoły Chess 8 Academy. Szachy to aktywność, która uczy przestrzennego myślenia, przewidywania, koncentracji, skupienia i wyciszenia, trenuje pamięć, kształtuje zmysł kombinacyjny. To także wspaniała intelektualna zabawa, która wzbogaca dzieci o takie umiejętności, jak szybkość myślenia, spostrzegawczość, reakcja na działania przeciwnika, konsekwencja w podejmowaniu decyzji.

Zumba- zajęcia przeznaczone dla uczniów klas I-II i III-VIII to zainspirowane Ameryką Południową zajęcia taneczno-ruchowe. Zumba to dynamiczny, ekscytujący oraz skuteczny program fitness. Zajęcia składają się z szybkich i wolnych rytmów wzmacniających i rzeźbiących sylwetkę. Zumba wykorzystuje podstawowe zasady aerobiku, treningu interwałowego oraz oporowego dla zmaksymalizowania wydatku energii, uzyskania korzyści w sferze układu krążenia oraz wymodelowania sylwetki. Osoby początkujące nie muszą znać kroków tanecznych, aby łatwo odnaleźć się podczas zajęć. Luźna atmosfera zabawy dodaje odwagi.