Ciuchcia PuchPuch     

Program nauczania języka angielskiego

 

Program nauczania języka angielskiego

 

W związku z włączeniem zintegrowanego nauczania językowo - przedmiotowego (CLIL), glottodydaktyki języka angielskiego oraz przygotowania do egzaminów Cambridge YLE (Young Learner Exams) naukę języka angielskiego rozszerzyliśmy:

  • z dwóch (wymaganych przez ramowy plan nauczania MEN) w klasach I - III do 8 jednostek lekcyjnych tygodniowo; w tym 2 jednostki prowadzone są z podziałem na grupy (liczące od 7 do 12 osób)
  • w klasach IV - VII do 6 jednostek lekcyjnych tygodniowo, w tym 3 (jednostki prowadzone są) z podziałem na grupy

Zajęcia z języka angielskiego realizowane są na podstawie "Programu własnego nauczania języka angielskiego w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne'a ".  


Mając na celu przygotowanie naszych uczniów do dwujęzyczności:

  •  już od I klasy wprowadzamy nauczanie przedmiotowe w języku angielskim. Korzystamy z materiałów do nauki przedmiotów ścisłych Cambridge Primary Science i Mathematics oraz Macmillan Science i Mathematics, które stanowią pomost pomiędzy standardowym nauczaniem przyrody i matematyki jako odrębnego przedmiotu a zintegrowanym nauczaniem językowo-przedmiotowym (CLIL).
  •  wspieramy dzieci w nauce czytania i pisania metodą glottodydaktyczną (synthetic phonics). Korzystamy z materiałów wydawnictwa Usborne oraz Oxford Floppy's Phonics Sounds and Letters oraz z wielu materiałów własnych przygotowanych przez nauczycieli języka angielskiego.
  • prowadzimy zajęcia storytelling oparte o klasykę literatury dziecięcej. Nasi uczniowie zapoznają się między innymi z Misiem Paddingtonem, niesforną Goldilocs, czarownicą Winnie the Witch czy wieloma bohaterami bestsellerowych pozycji Julii Donaldson.

Podręczniki dobieramy pod kątem przygotowania dzieci do egzaminów Cambridge YLE (w klasach I - III są to YLE Starters i Movers, a w klasach IV - VI YLE Flyers oraz KET i PET) i zawierają one liczne komponenty, np. CD i Multi CD-ROM, ułatwiające naukę i zabawę również w domu, z rodzicami.

Lektorzy pracują z uczniami metodą immersji językowej. Jej istotą jest "zanurzanie" dziecka w języku obcym, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, mówienia oraz wprowadzanie szerokiego zasobu słownictwa.

Zajęcia w języku angielskim są również dostępne dla zainteresowanych uczniów w czasie pozalekcyjnymZapraszamy na popołudniowe spotkania z książką, robotykę i warsztaty rękodzieła artystycznego - prowadzone właśnie po angielsku.