Ciuchcia PuchPuch     

Plan dnia

Plan dnia

7.30-8.20 Zajęcia swobodne 
8.20-8.30 Przygotowanie do lekcji

8.30-14.30

(kl. I-III)

 

8.30-15.20/16.10

(kl. IV-VIII)

 

Zajęcia obowiązkowe wynikające z ramowego planu nauczania - o rodzaju zajęć i czasie trwania decyduje nauczyciel

12.05-12.50

 

12.50-13.45

Obiad kl. I-III

Obiad kl. IV-VIII

14.30-18.00 

(kl. I-III)

 

15.20/16.10-18.00

(kl.IV-VIII)

Opieka popołudniowa:
  • odrabianki dla klas I – III,
  • konsultacje przedmiotowe,
  • zajęcia świetlicowe w ramach opieki popołudniowej,
  • zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli,
  • zajęcia swobodne i rekreacja.
15.30-18.00 Odpłatne zajęcia dodatkowe:
  • zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez instruktorów,
  • sekcje sportowe,
  • zajęcia indywidulane.