Ciuchcia PuchPuch     

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo - COVID-19

 

Dbamy o bezpieczeństwo

 

 • Jesteśmy jedną z nielicznych placówek, które regularnie badają wszystkich pracowników testami przesiewowymi na COVID-19.
 • Nasza szkoła została zabezpieczone przeciwwirusową i antybakteryjną powłoką fotokatalityczną TitanSolid.
 • Cała kadra została przeszkolona z wytycznych sanitarno-epidemicznych oraz procedur dotyczących zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 • Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej, zminimalizowaliśmy liczbę osób trzecich kontaktujących się z uczniami.

 • Budynek został oznakowany i podzielony na strefy, dzięki czemu uczniowie zachowują dystans między grupami.

 • Wejścia do budynku zostały wyposażone w dozowniki z płynem dezynfekującym oraz termometry.

 • Wszystkim osobom wchodzącym na teren budynku jest mierzona temperatura ciała. Każda osoba z zewnątrz wchodząca do placówki, jest zobowiązana do zakrycia ust i nosa, zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawiczek oraz ochraniaczy na obuwie.

 • Personel w zależności od potrzeb ma zapewniony dostęp do środków ochrony indywidualnej (tj. maski, przyłbice, fartuchy, rękawiczki).

 • W placówkach na bieżąco prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, siedzisk i oparć krzeseł, a także powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

 • Wszystkie pomieszczenia są regularnie wietrzone i ozonowane.

 • Kanapy, fotele, dywany oraz sprzęty na placu zabaw dezynfekujemy specjalistycznymi środkami chemicznymi.

 • Sale dydaktyczne są wyposażone w parownice, które w ekologiczny i bezpieczny dla dzieci sposób pozwalają na bieżąco dezynfekować materiały szkolne.

 • Na terenie szkoły uczniowie i nauczyciele korzystają z maseczek w częściach wspólnych, w tym na korytarzu, w toaletach, w sekretariacie i bibliotece.
 •  

  Sale dydaktyczne są wyposażone w parownice, które w ekologiczny i bezpieczny dla dzieci sposób pozwalają na bieżąco dezynfekować materiały szkolne.
 •  

  Nasza szkoła została wyposażona również w specjalistyczne lampy do sterylizacji powietrza.